Reiki Nedir?


Her insan kendisinin rehberidir...

Reiki Nedir ?

"Kişisel mükemelliğe ulaşmak için bir yöntem." Dr. Mikao Usui

"Reiki sevgi dalgasıdır." Hiroshi Doi  (usui Reiki ryoho cemiyeti üyesi üstatlarından.. )    

 

Reiki denince herkesin ilk aklına gelen Usui Reiki'dir ve yalnızca Reiki olarak  tanınır. En yaygın olarak kullanılan Reiki orijinli enerji sistemi budur ve bütün enerji sistemlerinin temelini teşkil eder. Reiki genellikle “evrensel yaşam enerjisi” olarak tercüme edilen Japonca bir sözcüktür. Ayrıca “ruh kuvveti” veya “ruhsal güç” anlamına da gelir.

 

Reiki iki farklı Japonca kelimenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.  Rei +  Ki   ->  REI evren anlamına gelir  -  KI ise ruh, yaşam gücü enerjisi demektir. Bu iki Japonca kelime aynı zamanda aydınlanma anlamına da gelmektedir ki en sevdiğim anlamı budur.. Japonya’da yaşam enerjisi için kullanılan genel ifade “ki” dir. Rei-ki maddi evrendeki yaşamdan sorumlu olan 7 enerjinin en yükseğidir. Bu hiyerarşinin zirvesinde yer alan Reiki; fiziksel ve sipritüel alemlerin buluşma noktası olmuştur. Batı’da Reiki bazen bir tür tamamlayıcı terapi, elle tedavi tekniği veya Japon spiritüel şifa formu olarak sunulmasına rağmen, Reiki bununla ilgili değildir.

 

Eğer Reiki uygulamanız başlıca başkalarını tedavi etmeyi içeriyorsa, amacını kaçırıyorsunuz, çünkü Reiki tamamen sizinle ilgilidir!

 

Reiki kendinizi – iyileştirmek ve spiritüel ve kendini – geliştirme için kişisel bir uygulamadır. Öncelik sizdedir.  Usui zamanında başkalarını tedavi etmeye odaklanılmamıştı veya vurgulanmamıştı, gerçekte tedaviler onun öğretilerinin ana hedefinden biraz başka yöne dağıldı, Usui öğretisini “kişisel mükemmelliğe ulaşma sistemi” olarak adlandırmıştı. En başta, sistem kişisel ve bireysel gelişim ile ilgiliydi, başkaları üzerinde çalışmakla ilgili değildi. Reiki vasıtası ile kendiniz için en büyük faydaları kazanmak için, hangi şekilde öğrenmiş olursanız olun, kendiniz üzerinde rutin bir çalışma oluşturmanız gerekir.

 

(not: Reiki için Batı tarzı eğitim ve Japon usulü Reiki olarak iki farklı eğitim çeşidi karşımıza çıkmaktadır. Ben her iki yönde de eğitimler aldım,  sizlere de bu iki öğretiyi birleştirerek sunmaya çalışıyorum. )

 

Bazı insanların kendi üzerlerinde çalışmalarının ‘bencilce’ olduğunu düşündüklerini biliyorum, ama eğer kendinize doğru şekilde özen göstermezseniz, başka insanlara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Kendiniz üzerinde düzenli çalışarak, enerji için daha iyi bir kanal olursunuz ve tedavilerinizde daha etkili olursunuz. Reiki kişisel yeteneklere dayanmayan saf bir şifa enerjisidir.. Reiki tamamlayıcı bir tedavidir, ve diğer tedavi türleri gerekli olduğunda yalnızca ek olarak yapılmalıdır. Reiki, evrensel kaynaklardan iyileştirici enerjinin içeri getirilmesini için yapılan çok güvenli ve nazik bir yöntemdir. Reiki, Reiki uygulayan kişinin ellerinden rahatsızlığı olan kişiye gönderilen, iyileştirici, şifa verici bir enerji çeşididir.  

 

Evrensel yaşam enerjisi her an her yerdedir. O hem içimizde; bizim yaşamamızı idame ettirmemiz için gereken fonksiyonları sağlamak amacıyla sürekli devinim halindedir. Hem çevremizde; dış dünyamızı kuşatarak diğer tüm canlı ve cansız varlıkların bu dünya üzerinde olmaları gerektiği şekliyle var olmalarını sağlar. Bu nefes alıp vermek kadar doğal bir süreçtir. Reiki evrensel yaşam enerjisini çok daha güçlü bir şekilde ellerle yönlendirme, kanalize etme yetimizi geliştirir.

 

El koymak, ellerle şifa vermek oldukça eski bir şifa sanatıdır”. İslamiyet’ten Budizm’e, dinsel öğretilerden tinsel öğretilere kadar pek çok alanda örnekleri ile karşılaşabiliriz. İnsan dokunuşunu şifa veren özen ve sevgi iletir. Fiziksel iyileştirmenin yanında, insanda gerçekleşen fiziksel, duygusal ve zihinsel- ruhsal boyutta da iyileştirmenin en doğal metodudur. Bu enerji birçok isimde bilinir. Çin’de chi, Hindistan’da prana, İbranilerde ruach ve Japonlar tarafından Reiki olarak adlandırılır. Biz Reiki’yi uygularken içimizde bulunan ve bizi saran bu doğal enerjiye kanallık ederiz.

 

Reiki uygulayıcısı bu enerjiye daha güçlü bir şekilde ulaşır, çünkü onun aldığı uyumlamalar bedenin enerji kanallarındaki blokajları temizler. Ki bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalar vardır.* Reiki ve Bilim başlığı altında bu konuyu inceleyebilirsiniz.

 

Kanallarının temizlenmesi ve dengeli çalışması, bilinci ve kişisel gelişimi daha yüksek bir düzeye geçirir. Reiki’yi uygulamak için, uygulayıcı şifanın gerçekleşmesine niyet ederek ellerini iyileştirilecek kişinin üzerine koyar ve enerji akmaya başlar. Uygulayıcıdan hastanın gereksinim duyduğu miktarda enerji çekilir. Bunun için şifacının konsantre olmasına, ekstra çaba harcamasına gerek yoktur. Şifacının işi yoldan çekilmek, şifa yerini açık tutmak ve bundan sonra ne yapacağının işaretlerini gözlemek, dinlemektir. Reiki vücutta nereye, ne kadar akması gerektiğinin ve nerede sorun olduğunun bilincindedir. Tüm hastalıkların kök nedenine inerek, ana kaynağın şifalanmasını sağlar.

 

Reiki varoluşun tüm düzeylerinde etkilidir. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal alanların iyileşme ve dengelenmesinde en kapsamlı ve sevgi dolu adımlarla ilerler. Vücut içinde bulunan enerji akışını düzenler ve böylece bedenin kendisine şifa vermesini sağlar. Organların ve iç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici, hastalıkları başlangıcından itibaren tedavi edici, ağrıları azaltıcı, vücuttaki toksik maddeleri temizleyici bir uygulamadır. Öğrenmek için kişisel bir yetenek, bilgi ve tecrübe gerekli değildir. Reiki’yi öğrendikten sonra bir ömür boyu unutmazsınız, hem kendinize hem de başkalarına yaptığınız çalışmalar mutlaka amacına ulaşacaktır.

 

Reiki tıbbı reddetmez,  tamamlayıcı bir tedavidir ve diğer tedavi türleri gerekli olduğunda yalnızca ek olarak yapılmalıdır. Reiki bir tekliftir. Bu teklifi kabul edip etmemek kişinin tercihine bırakılmalıdır. Birey, Reiki’yi yaşamaya ve onun ışıklı yolunda yürümeyi tercih ederse, önünde bambaşka bir dünyanın kapıları açılır. Bu, belki de kişinin bir daha terk etmek istemeyeceği bir yoldur. Öğrenmek için kişisel yetenek, bilgi ve tecrübe gerekli değildir. Reiki öğrenildikten sonra ömürboyu unutulmaz, hem kendinize hemde başkalarına yaptığınız çalışmalar mutlaka amacına ulaşır.

 

Nameste

Özlem Şahin

Beni Arayın
.