Arketip Analiz Çalıması Nedir

ARKETİP ANALİZ ÇALIŞMASI NEDİR?

Arketip kelime anlamı olarak ilktip, ilk model, kalıp, anlamına gelir. Felsefe de evrensel bilginin sembolik dataları olarak kabul edilir. Psikoloji ve sosyolojideki kullanım anlamı da buna benzer şekilde ifade edilen Arketipler insan kültürünü oluşturan yapıtaşlarıdır. Bir insan, bir topluluk, uzun dönemler boyunca karşılaştığı benzer olayları bir süre sonra belli davranış, kalıplarına oturtur ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlar.  Böylece yaşamsal yol haritaları kişinin veya toplumun kendisi için otomatik bir şekilde oluşur. Yani bir nevi tecrübe- yaşanmışlıkların aktarımıdır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve deneyler de bize bu konunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Kaynaklarda Arketipleri, Platon zamanından itibaren ‘idea kuramı’ olarak keşfedildiğini görsek de yirminci yüzyılda ortak bir genetik hafıza yaklaşımını “arketip” olarak tanımlayan İsviçreli psikolog Carl Gustav Jung olmuştur.

C. Jung’u önceleri birlikte çalıştığı Freud’dan ayıran en önemli nokta, O’nun bireysel bilinçaltımızın yanı sıra evrensel ortak bilinçaltını da paylaştığımıza inanmasıydı. Böylelikle geçmişten günümüze belli alışkanlıklar ve devamında kültürler oluşabilmekteydi. Jung, bu ortak genetik hafıza kalıplarını arketip olarak tanımlarken, kendi ruhumuzun bir parçası olduklarında tamamen kişiselleşebileceklerini de ifade etmiştir.

Anne, Baba, Kurban, Çocuk, Anarşist, Zorba, Aşık, Bilge, Büyücü,  Hizmetçi,  Öğrenci, Sanatçı, Savaşçı, Yargıç,  gibi arketiplerin kelime anlamları bize göre olumlu ya da olumsuz çağrışımlar yapsa da, özünde tarafsız bir enerji ile yaşamlarımızı yönetme güçleri vardır. Arketipler evrensel ve tarihsel olmalarına rağmen, bizim kendi bilinçaltımızın bir parçası olarak yer aldıklarında kişiselleşirler.

 

ARKETİPLERİMİZ NASIL ÇALIŞIR?

Arketipler, tozlu bir odada asılı duran ataların resimleri gibi, bilinçaltınızda yer alan pasif programlar, kalıplar değildirler. Yaşadığımız her olayda, karşılaştığımız her durumda onlar kendi karanlık veya aydınlık yönleri ile var olurlar. Tehlikede olduğumuzda bizi uyarır, yıkıcı bir davranışa kapılmamamız için gardiyan gibi bizi bekler, başarıya giden yolda vazgeçmememiz için içsel müttefiklerimiz şeklinde aktif rol oynarlar. 

Doğduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz jenerasyonun, ülkenin, atalarımızın, ana ve babamızın arketiplerinin bütün enerjisi ile var oluruz. Büyürken yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkiler ile bireysel arketiplerimizi oluşturmaya başlarız. Ve bir yetişkin olduğumuzda artık arketiplerimize göre yaşamlarımızı şekillendiririz.

Yetişkinlik çağımızda 12 temel arketip ve bunlara bağlı oluşan alt arketipler ile temel yaşam haritamız netleşir bilinçaltı programlarımız bu doğrultuda çalışmaya başlar.  Bu 12 arketip, tamamen size ait olduğu için, kişiliğiniz, dürtüleriniz, duygularınız, inançlarınız, motivasyonlarınız ve aksiyonlarınız için temel oluştururlar. 

Parayı nasıl kazandığımızdan nasıl ilişki kurduğumuza kadar otomatikleşen bir yaşam programı için sürekli bir çekim alanı yaratırlar. Eğer arketiplerimizin iyi yönleri baskın ise sorun yok, ancak negatif yönleri baskın ise tekrar eden döngüler oluşmaya başlar. Parayı kazanmakta veya elde tutmakta zorlanma, iş başarısı elde etmekte tıkanma, ilişkilerde mutlu olamama, evlenememe veya boşanma, sık ayrılıklar veya sorunlu ilişkilere devam etme, sosyal ilişkilerde kullanıldığını hissetme vb.

 

ARKETİP ANALİZ ÇALIŞMASININ FAYDASI NEDİR?

Arketipler yaşamımızı şekillendiren bilinçaltı kalıplarımızdan, çekirdek inançlarımıza, düşünce yapımızdan verdiğimiz tepkilere kadar yaşamımızın tüm alanını şekillendiren temel yapı taşlarıdır.

Tüm arketiplerin aydınlık/pozitif ve karanlık/negatif yönleri vardır.Örneğin;

Çocuk Arketipi; aydınlık yönüyle neşeli olmamızı, hayatı keşfetmemizi, yaratıcılığımızı kullanmamızı sağlarken, gölge yönüyle sorumluluk alamayıp ciddiyetsiz tavırlarla hayatı boşa geçirmemize neden olabilir.

Sabotajcı Arketipi; aydınlık yönüyle, yaşamda sınırlarımızı korumamızı, doğru seçimler ile değişim kapılarını açmamızı sağlarken, karanlık yönüyle güçlenmenizi ve başarılı olmanızı engelleyici davranışlara saplanıp kalmanıza neden olabilir.

Asi Arketipi; kanunsuz bir otoriteyle mücadele etmeniz ve yeni bir hareket başlatmanız için itici bir güç olabilir. Ancak karanlık yönü, yapıcı otoriteye, olumlu liderlere de karşı çıkmanıza neden olarak zarar görmenizi sağlayabilir.

Kraliçe Arketipi, gücünüzü doğru kullanmanızı, olaylarda insiyatif almanızı, yardımsever davranmanıza yol açar. Ancak gölge Kraliçe, emir yağdırır, imkansız isteklerle etrafını bunaltır ve kafaları uçurabilir :)

Bilinçaltı ana kalıplarını oluşturan 12 arketipimizden, 4 tanesi hepimizde mevcuttur: Çocuk, Kurban, Fahişe ve Sabotajcı. Herbiri, yaşam mücadelemizde karşılaştığımız en zorlu olaylarda çok etkin rol oynar. Yaşamda kendimizi gerçekleştirme planımızın bir parçası olarak, karşılaşacağımız ve mücadele edip aşacağımız farklı konuları, korkuları ve zayıflıkları temsil eder. Bu yolda ilerlerken, 4 temel arketip hem maddi hem manevi dünyamızın yöneticileridir.

Arketipsel temalar, yaşadığımız olaylarda sürekli tekrar eden durumlarda kendini gösterir, ilişkilerinizde, işinizde, rüyalarınızda, düşüncelerinizde sürekli karşınıza çıkan durumlar, engeller temel arketiplerinizin yansımasıdır.

 

Eğer arketiplerimizi keşfedersek ve yaşamımıza olumlu gücü ile taşıyabilirsek, bireysel seçimlerimizi ve değerlerimizi daha farkındalıkla yaşayabiliriz. Böylece yaşamımıza bolluk bereketten, başarıya, sağlıktan, huzura kadar uyumlu bir denge getiririzArketip Analiz Çalışması yaşamımızda bizi güçlendiren ve engelleyen yönlerimizi keşfetmemizi sağlayan basit fakat en etkili yöntemdir.

 

Hangi arketiplere sahip olduğunuzu ve bu arketiplerin pozitif yönlerini yaşama yansıtmayı öğrendiğinizde hayatınız kendiliğinden dengelenmeye ve daha kolaylaşmaya başlar. Yaşadıklarınızı ve yaşamınızı daha kolay anlamlandırırsınız. Bireysel olarak daha mutlu, huzurlu ve güçlü hissederken sosyal ve özel ilişkilerinizde sorunlar çözülmeye daha sağlıklı ve iyileştirici birliktelikleriniz olmaya başlar. Gökten para yağmaz ancak emeğinizin karşılığını daha net alırsınız ve hayatınızda ki refah çoğalır, bolluk bereket artar. Vizyonunuz genişlerken daha büyük düşündüğünüzü ve daha sağlam adımlarla kariyerinizi planladığınızı fark edersiniz.


Oturduğunuz yerde zayıflamaz veya kilo almazsınız ancak sağlıklı tercihler yaparsınız. Kendi kıymetinizin farkında olarak her konuda bilinçli seçimler yaparsınız. Daha cesur, daha özgüvenli ve sorumluluk bilinci ile tekrarı olmayan yaşamınıza hak ettiğiniz değeri katarsınız. Daha bilinçli olduğunuz için ailenize, işinize ve çocuklarınıza da bu güçlü ve dengeli enerjiyi sevgiyle yansıtır ve onlarında mutlu bir yaşam için dengelenmesine katkınız olur.

 

ARKETİP ANALİZ ÇALIŞMASININ FARKI NEDİR?

Arketip Analiz Çalışması temeli sağlamlaştırmak ile ilgilidir. Başarısının sırrı da budur.

Bir ev inşa ettiğinizi düşünün, burada görsel veya rahat ettirecek sorun evin boyası badanası, bir oda daha fazla olması, güzel halılar perdeler olması gibi gözükebilir, yani yaşamınızda ki sorunlar, parayı kazanma, ilişkiler, başarı, aşk gibi gözükebilir, bunlar evin odaları, odaların dekorasyonudur.  Ancak bu evin odalarını güzelleştirmek için, önce temelin sağlam olması, deprem olduğunda sallansa da ayakta kalması, yağmur yağdığında rüzgar estiğinde pencerelerden içeri girmemesi, rutubet olmaması, hem temelinin hem alt yapısının sağlam olması gerekir ki güvende ve korunaklı hissedebilesiniz. Yani hayat hep dört dörtlük değil, üzüldüğümüz, mücadele ettiğimiz zorlandığımız, rekabet ettiğimiz konularda olacak, böylece gelişip kendimizi gerçekleştireceğiz. Bu yaşadıklarımızla başa çıkabilme ve doğru seçimlerle ileriye ve daha iyiye doğru dönüşme becerisi Arketiplerimize bağlıdır. Diğer çalışmalar odalar ile ilgilendiği için deprem olduğunda, şiddetli fırtınalarda veya başka bir odaya geçildiğinde sorunlar tekrarlanır. Arketip Analiz çalışmasında ise temel yapı sağlam olduğundan artık kişi bilinçli bir şekilde karşısında çıkan tüm odalarda dengeli bir değişim ve yükselen bir ivme ile hayatını daha mutlu ve huzurlu yaşar.

 

HANGİ ARKETİPLERİM OLDUĞU NASIL BELİRLENİYOR VE BİLİNÇALTI PROGRAMIM NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

Arketip Analiz Çalışması 4 temelden oluşur;

  1. Temel ve genel yaşamınızı zorlaştıran Arketiplerin tespit edilmesi:

Bu kısım bireysel telefon veya yüz yüze görüşme ile sohbet esnasında benim tarafından çözümleniyor. Burada rahat olmanız için genel olarak sizin yaşadıklarınız ve sorunlarınız hakkınızda sohbet ediyoruz ancak görüşmemizin içeriği benim sorularım tarafından yönlendiriliyor. Böylelikle sizi yöneten arketiplerinizi tespit ediyorum.

  1. Arzuladığınız yaşam için hedef çalışması yapılması:

Sorunlarınız kadar çözümlerinize de odaklı olmalısınız! Çalışmanın bu aşaması benim için çok önemlidir. Yıllardır yaptığım çalışmalarda edindiğim en büyük deneyimlerden bir tanesi, sorunlarımızı anlatmaya çok meraklı olsak da konu çözüm ve hedeflerimiz kısmına geldiğinde çoğumuzun tıkanıp kalıyor olması. Burada özel bir şekilde hedef çalışması yapıyor olmamız, arketiplerinizin pozitif yönlerini kullanırken arzuladığımız yaşam için de seçimlerimizin farkındalığını kazanmak yönünde oluyor. Böylece bilinç ve bilinçaltı ortak bir program ile farkındalığınızın ışığında güçlendirilmiş oluyor. Bu kısım önemli, bir örnek vermek gerekirse kariyerinde yükselmek isteyen bir kadın bilinçaltı seviyesinde anne olmak için az zamanı kaldığı alarmı ile hareket ediyorsa bu iki farklı hedefini de bilmeden sabote eder. Bu nedenle bilinç ve bilinçaltını değişim yolculuğunda aynı hedefe yönlendirmek önemlidir.

 

  1. Arketiplerinizin pozitif gücünü kullanmanız için bilinçaltı subliminal Cd ile çapa programlama:

Subliminal demek bir nesnenin içerisine gömülü olan diğer mesaj demektir. Görsel ve işitsel subliminal teknikler vardır. Arketip Analiz çalışmasında hazırlanan çalışmalar işitsel olarak hazırlanmıştır. Yani size gelen Cd de siz müzik duyacaksınız ancak diğer mesaj ile, bilinçaltının algılayacağı frekansta, duyulan müziğin içerisine gömülü, olumlu yönde değişim ve dönüşümünüzü destekleyecek telkin alıyor olacaksınız.

Bakmak ve görmek, duymak ve algılamak birbirinden farklıdır. Bizi yöneten bilinçaltımız aracılığı ile Arketiplerimizdir. Zihnimiz sadece şu anki algıda seçiciliğimize göre davranır. Bu nedenle kişisel ve bireysel gelişim konularında subliminal telkin çok etkilidir.

  1. Hedeflerinizin gerçekleşmesi için bilinçaltı subliminal Cd ile çapa  programlama:

Arketip çalışmanızın yanı sıra hedefinizi gerçekleştirmenize yönelik olarak adınıza özel hazırlanacak olan diğer subliminal çalışmadır. Bu çalışmanın içeriğinde yer alan telkin sizin de katkınız ile (2.madde) hedefinize uygun olarak hazırlanır.

Elbette profesyonel telkin cümleleri ile ana şemayı şekillendirsem de kendi duygu ve düşüncelerinizi taşıyan kelimeler ile hedefinize odaklanmanızı sağlamak bilinçaltını daha kolay programlamanın etili yollarından bir tanesidir. Örneğin para ile ilgili bir çalışma da zenginlik kelimesi sizde kötü anılar çağrıştırıyor olabilir, çapalarınız bu konuda negatif programlanmış olabilir, bunun yerine bolluk kelimesi sizin iyi yaşama standardınız için uygun olabilir. Bu nedenle çalışmada kendi cümlelerinizin de yer alması bildik aşina olduğunuz kelime ve kavramların enerjisi ile beslenmeniz daha kolay değişim ve gelişim elde etmenizi sağlayan kolaylaştırıcıdır.


Arkeatip analiz Çalışması
Telefon Yöntemi İle

Arkeatip analiz Çalışması
Test Yöntemi İle

Arkeatip analiz Çalışması
Bireysel Görüşme İle

 

********

Uyarı: Bu çalışma tıbbi bir teşhis, tedavi veya öneri içermez. Sağlık sorunlarınızda doktorunuza başvurunuz. 

********

Beni Arayın
.
KVKK Aydınlatma Metni